Zrównoważone budownictwo – badanie rynku

sex videos
bigtitted milf teases before getting banged. pornxvideos247 bigtit milf blows neighbours big black cock.
hot sex videos a fat girl in red pantyhose jumps on a black rubber dick.

Przedstawiamy sześć najważniejszych wniosków dotyczących zrównoważonego budownictwa. Wyniki bazują na ankiecie przeprowadzonej przez redakcję wśród czytelników magazynu „Inteligentny Budynek”.

o   40% ankietowanych uważa, że istotnym czynnikiem hamującym rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce są problemy z pozyskaniem funduszy na projekty wdrażające budownictwo zrównoważone.

o   1 na 5 osób twierdzi, że budynek zrównoważony to taki, który ma dużo roślinności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

o   30% respondentów jest przekonanych, że utrudniony dostęp do właściwych materiałów budowlanych jest głównym powodem stosunkowo niewielkiej popularności zielonych budynków w Polsce.

1. Perspektywy

W opinii 70% respondentów zainteresowanie zielonym budownictwem w Polsce z roku na rok będzie wzrastać, jednak bardzo powoli. Natomiast zdaniem co czwartego ankietowanego należy się spodziewać zdecydowanego wzrostu w tym obszarze. Pozostałe 5% ankietowanych sądzi, że mimo upływu czasu zainteresowanie tego typu budownictwem pozostanie na takim samym poziomie.

2. Przeszkody

Zdaniem ankietowanych głównymi przeszkodami hamującymi rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce są: wysoka cena odpowiednich materiałów budowlanych (75%) oraz niska świadomość korzyści płynących z budownictwa zrównoważonego (72%). Połowa respondentów uważa, że największym problemem są: niedostateczna liczba osób wykwalifikowanych w prowadzeniu i nadzorowaniu projektów zielonego budownictwa, braki systemowe w prawie podatkowym, które wspierałyby tego rodzaju inicjatywy, a także brak przełożenia kosztów inwestycji na cenę nieruchomości. 

3. Stopień zrównoważenia inwestycji

Połowa uczestników badania uważa, że głównym parametrem do zmierzenia stopnia zrównoważenia inwestycji jest okres zwrotu z inwestycji. Z kolei 30% ankietowanych wskazało na analizę lifecycle (koszt cyklu życia), a pozostali – na certyfikację niezależnej organizacji (BREEAM, LEED itp.) oraz analizę wewnętrzną (po 10% wskazań). 

4. Możliwości

Na pytanie: „Czy zrównoważony budynek stwarza większe możliwości pozyskania najemców oraz uzyskania wyższych cen najmu czy sprzedaży nieruchomości?” uczestnicy badania odpowiedzieli: „raczej tak” (44%), „nie” (33%) oraz „zdecydowanie tak” (6%). Pozostali zakreślili odpowiedź „nie wiem”.

5. Certyfikat a korzyści

W opinii 50% osób korzyści wynikające z posiadania przez zielony budynek certyfikatu są oceniane jako średnie. Co czwarty ankietowany twierdzi, że są one duże, a co piąty respondent nie uważa, żeby rozwiązanie to mogło przynieść jakiekolwiek profity. Reszta respondentów jest przekonana, że posiadanie certyfikatów w oczywisty sposób przekłada się na bardzo duże korzyści. 

6. Stosunek do ekologii

Czy ekologia jest ważna dla ankietowanych? Z przeprowadzonego sondażu wynika, że zdecydowanie tak (47%) lub raczej tak (44%). W pozostałych przypadkach respondenci zaznaczyli odpowiedź: „zdecydowanie nie”, „raczej nie” lub „trudno powiedzieć” (po 3% wskazań).

Tekst pochodzi z nr 2/2016 magazynu „Inteligentny Budynek”. Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.

fuqvids.com
top xxx
crazy freshmeat voyeur for bangbus.tamil porn