Metody symulacji i zarządzania zachowaniem dystansu społecznego w miejscu pracy: obiekty, produkcja, biuro

sex videos
bigtitted milf teases before getting banged. pornxvideos247 bigtit milf blows neighbours big black cock.
hot sex videos a fat girl in red pantyhose jumps on a black rubber dick.

Fot. rawpixel

Aby zmniejszyć ryzyko ekspozycji na COVID-19, możemy stosować oprogramowanie do projektowania i symulacji urządzeń, bezprzewodowe identyfikatory i odbiorniki oraz oprogramowanie służące do śledzenia zasobów, które pomagają zarządzać ryzykiem pracowników i umożliwiają zwiększenie wydajności pracy. Poniżej znajdziesz dziewięć pytań, na które producenci i właściciele obiektów szukają odpowiedzi w związku z pandemią COVID-19.

Integracja technologii bezprzewodowych, oprogramowania i sprzętu może pomóc w zachowaniu dystansu społecznego w miejscu pracy, oferując kolejny „normalny” poziom wydajności w pandemii COVID-19, jak dowiedziono 4 czerwca w sposób zdalny, w zakładach Siemens Digital Industries (DI), w Plano, w stanie Texas i innych placówkach firmy Siemens. Według prezentacji skierowanej do producentów te same technologie mogą być stosowane w centrach dystrybucyjnych, magazynach oraz obiektach handlowych i rządowych w celu obniżenia ryzyka, jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19 dla bezpieczeństwa pracowników, inwestycji technologicznych, ponownych uruchomień lub rozszerzenia produkcji oraz dodatkowych kosztów operacyjnych. (Zob. dziewięć pytań dotyczących COVID-19, które należy zadać, poniżej).

Modelowanie dystansu w miejscu pracy, symulacja, walidacja przestrzeni roboczej

W przypadku producentów rozpoczynających ponownie działalność, utrzymujących lub rozszerzających ją w czasie trwającej pandemii COVID-19, bezpieczeństwo pracowników obejmuje stworzenie takiego środowiska produkcyjnego i przepływu pracy, które uwzględniają fizyczne wymagania związane z odległością między ludźmi. Łącząc sprzęt bezprzewodowy z oprogramowaniem śledzącym i symulacyjnym, firmy mogą:

■ szybko i sprawnie modelować interakcję pracowników między sobą, linię produkcyjną i pracę zakładu,

■ zbudować cyfrowego bliźniaka typu end-to-end, który będzie symulował bezpieczeństwo pracowników podczas pandemii COVID-19,

■ modelować i optymalizować układy przestrzeni roboczej,

■ zatwierdzać środki bezpieczeństwa i czynniki wpływające na efektywność, które pomogą w przyszłości zabezpieczyć linie produkcyjne.

W trakcie i po zakończeniu pandemii COVID-19 tego typu sprzęt i oprogramowanie mogą być użyte do innych zastosowań w celu zwiększenia wydajności pracy.

Tagi Bluetooth pomagają pracownikom działającym na odległość

Korzystając z bezprzewodowych tagów Bluetooth, firmy mogą w sposób ciągły mierzyć odległości między pracownikami, dostarczać pracownikom w czasie rzeczywistym wizualne informacje zwrotne dotyczące odległości od innych i tworzyć rejestr wszystkich ruchów i interakcji w czasie, aby ułatwić bezpieczne dystansowanie się w czasie pandemii COVID-19. Połączenie bezprzewodowych tagów z cyfrowym bliźniakiem – oprogramowaniem symulacyjnym rzeczywistego środowiska produkcyjnego – pozwala firmom modelować i symulować sposób, w jaki pracownicy wchodzą w interakcje ze sprzętem i sobą, umożliwiając im modelowanie i optymalizację bezpieczeństwa i wydajności w krótkim czasie oraz zatwierdzanie zmian projektowych przed wprowadzeniem bardziej kosztownych zmian fizycznych, mających na celu zmniejszenie ryzyka pandemii COVID-19. – Pomagamy naszym klientom stworzyć bezpieczne środowisko pracy, co jest niezwykle ważne, ponieważ nawet w tych bezprecedensowych okolicznościach okazuje się, że mogą oni produkować efektywnie i niezawodnie – twierdzi Tony Hemmelgarn, prezes i dyrektor generalny Siemens Digital Industries Software, komentujący zmiany w miejscu pracy podczas pandemii COVID-19. – Połączenie zarządzania na odległość w czasie rzeczywistym i symulacji cyfrowych pomoże firmom utrzymać bezpieczne środowisko pracy już dziś i podejmować świadome decyzje dotyczące bieżącej i długoterminowej optymalizacji.

Rys. 1. Transpondery

Bezprzewodowe identyfikatory jako środki ochrony indywidualnej do ostrzegania o bezpiecznych odległościach

Transpondery systemu lokalizacyjnego działające w czasie rzeczywistym są umieszczone w identyfikatorach noszonych jako wyposażenie ochrony osobistej (PPE) COVID-19 przez wszystkich pracowników. Odbiorniki RTLS umieszczone w trakcie całej operacji mogą następnie w sposób ciągły śledzić i rejestrować ruch pracowników. Gdy dwóch pracowników znajduje się w sytuacji zagrożenia (np. w odległości mniejszej niż 2 m od siebie), ich identyfikatory wyświetlają ostrzeżenie informujące ich o sytuacji. Zbierane dane mogą być analizowane w celu zidentyfikowania miejsc zagrożenia, w których często występują scenariusze ryzyka COVID-19. Takie sytuacje stają się możliwe do zrealizowania za pomocą cyfrowego bliźniaka, który jest dostarczany przez oprogramowanie do symulacji procesów oraz oprogramowanie do symulacji pracy zakładu. Na podstawie zebranych danych można symulować nowe układy produkcyjne lub przepływy pracy, aby uzyskać pożądane wyniki, które następnie mogą zostać zaimplementowane do fizycznej operacji.

Na tropie COVID-19 w miejscu pracy

Producenci mogą wprowadzić możliwość śledzenia z wykorzystaniem oprogramowania w siedzibie firmy lub w chmurze, aby umożliwić szybką analizę potencjalnych kontaktów w przypadku zachorowania na COVID-19. Cały ruch i kontakt z dotkniętym pracownikiem może być wizualizowany, co pozwala na szybkie powiadomienie osób, które weszły w bliski kontakt i selektywne (a nie w całym zakładzie) gruntowne sprzątanie skażonych środowisk fizycznych. – Firma Siemens dostarcza wydajne, szybko wdrażane rozwiązanie, które pomaga producentom przejąć kontrolę nad ich działaniami i osiągnąć lepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i kosztów, dziś i po zakończeniu okresu pandemii – powiedział Raj Batra, prezes Digital Industries, Siemens USA. – Wdrożenie może przynieść efekty u większości producentów już w ciągu jednego do dwóch tygodni.

Dziewięć pytań, które producenci i właściciele zakładów pracy muszą sobie zadać w związku z pandemią COVID-19

W prezentacji Siemens zaproponował dziewięć pytań, które właściciele i producenci zakładów powinni sobie zadać na temat bezpieczeństwa pracowników w czasach pandemii COVID-19, inwestycji technologicznych, ponownego uruchomienia lub rozszerzenia produkcji oraz dodatkowych kosztów operacyjnych.

  1. Jak zwiększyć zaufanie pracowników, związków zawodowych i kierownictwa, aby przyspieszyć uruchomienie zakładu?
  2. Jak zapewnić przestrzeganie przez pracowników nowych wytycznych?
  3. W jaki sposób możemy monitorować interakcje z pracownikami, szanując jednocześnie ich prywatność?
  4. W jaki sposób możemy rozwiązać problem COVID-19 i chronić inwestycje do wykorzystania w przyszłości?
  5. W jaki sposób możemy wykorzystać dane i narzędzia cyfrowe w celu poprawy bezpieczeństwa/produkcji w przyszłości?
  6. W jaki sposób możemy zapewnić optymalne zmiany linii produkcyjnej i jak przeszkolić pracowników?
  7. Jak możemy zmodyfikować procedury w celu optymalizacji produkcji?
  8. Jak możemy obniżyć koszty mycia i dezynfekcji?
  9. Jak można uniknąć dodatkowych przestojów i utraty produkcji?

Informacja prasowa Siemens Digital Industries i informacje z konferencji prasowej pod redakcją Marka T. Hoske, redaktor naczelny, Control Engineering USA

fuqvids.com
top xxx
crazy freshmeat voyeur for bangbus.tamil porn