5 wytycznych w celu uzyskania bezpieczniejszych i bardziej wydajnych urządzeń grzewczych

By lepiej zarządzać urządzeniem grzewczym, skup się na jego palniku

sex videos
bigtitted milf teases before getting banged. pornxvideos247 bigtit milf blows neighbours big black cock.
hot sex videos a fat girl in red pantyhose jumps on a black rubber dick.

Urządzenia grzewcze, takie jak kotły, nagrzewnice i paleniska, występujące w prawie wszystkich gałęziach przemysłu są często pomijane z punktu widzenia bezpieczeństwa instalacji. Na szczęście firma może podejmować działania mające na celu usprawnienie systemu zarządzania spalaniem (BMS), zapewniając bezpieczną i sprawną pracę kluczowych urządzeń grzewczych. Niezależnie od tego, czy jest to nowo powstały zakład, czy też jakieś przedsiębiorstwo dąży do ulepszenia istniejących już urządzeń BMS, jego decydenci powinni rozważyć pięć kluczowych kwestii, które pomogą zapewnić niezawodne działanie systemu grzewczego przy każdym jego uruchomieniu.

1. Zapewnienie bezpiecznej i wydajnej pracy systemu BMS oraz wydajność zakładu idą ze sobą w parze

Źle zaprojektowany system, który regularnie pada ofiarą fałszywych alarmów, problemów z zapłonem i stwarza trudności w rozwiązywaniu problemów, może nadal zapewniać ochronę sprzętu i personelu zakładu, ale przerwy w procesach produkcyjnych spowodowane tymi alarmami mogą znacząco wpłynąć na sprawność i efektywność działania przedsiębiorstwa.

System BMS zapewnia krytyczne funkcje bezpieczeństwa dla procesów spalania. Ponieważ BMS zarządza bezpiecznym włączaniem i wyłączaniem paleniska, monitoruje proces pod kątem niebezpiecznych sytuacji. Aby chronić ludzi i instalację, system musi być odpowiednio zaprojektowany i działać przez cały okres eksploatacji urządzenia. Aby zapobiec utracie produkcji w konsekwencji awarii BMS, w trakcie jego eksploatacji, w stosunku do systemu winny być wykorzystywane sprawdzone procedury doboru i konserwacji urządzeń w terenie, stosowane narzędzia i urządzenia posiadające ocenę bezpieczeństwa, powinny być także gromadzone i analizowane krytyczne dane BMS oraz stosowane sekwencyjne podejście w konstrukcji układów logicznych (np. zabezpieczeń). Najlepsze rozwiązania BMS zapewniają identyfikację i ocenę warunków bezpieczeństwa, umożliwiając operatorom szybką i niezawodną identyfikację przyczyn zakłóceń w ich pracy (rys. 1).

Rysunek 1. Aby właściwie chronić ludzi i sprzęt, system BMS musi być od początku odpowiednio zaprojektowany i prawidłowo utrzymany, tak aby zapewniał najwyższą wydajność w całym cyklu życia sprzętu. | Zdjęcie: Emerson North America

2. Podejście wykorzystujące metodę sekwencyjną

Najstarsze dotychczasowe systemy wykorzystują panele przekaźnikowe do wykonywania sekwencji logiki zabezpieczającej. Te duże, okablowane instalacje działające z wykorzystaniem układów logiki Boole’a były stosunkowo niezawodne, ale trudne do naprawienia lub wprowadzenia zmian. W miarę postępu technologicznego przewodowe panele przekaźnikowe zostały zastąpione przez sterowniki programowalne (PLC) – specjalistyczne komputery emulujące logikę przekaźnikową za pomocą oprogramowania. Dzięki temu modyfikacja sekwencji w systemie zabezpieczeń była łatwiejsza niż w przypadku logiki przekaźnikowej. Konfiguracja sekwencyjna zmienia schemat logiki BMS. Sekwencja zabezpieczeń jest łatwa do zrozumienia. Pozwolenia i działania wykonywane przez operatora, potrzebne do przejścia z jednego kroku do drugiego, są dokumentowane. Wyjścia związane z każdym etapem programowania i działania są jasno zdefiniowane. Logika BMS palnika jest zdefiniowana i udokumentowana w ramach pojedynczego arkusza kalkulacyjnego o niewielkich rozmiarach.

3. Podejście holistyczne

Najlepsze rozwiązania BMS rozpoczynają się od holistycznego podejścia do zarządzania, obejmującego zewnętrzne czujniki, siłowniki, a nawet rurociągi technologiczne związane z dostawą paliwa. Konserwacja komponentów jest tak samo krytyczna jak konserwacja sprzętu i oprogramowania BMS. Jeśli szkielet systemu nie działa prawidłowo, system BMS nie jest w pełni efektywny. Organizacje dążące do zapewnienia dostępności systemu BMS powinny przyjąć holistyczne podejście do utrzymania, oceny i utrzymania ruchu wszystkich urządzeń podłączonych do systemu grzewczego. Niezależnie od tego, czy rozwój BMS jest aktualizacją istniejącego systemu, czy wdrożeniem go od podstaw, zrozumienie wzajemnych powiązań między systemem a jego wyposażeniem jest niezbędne.

Modernizacja istniejącego systemu. Kompleksowa ocena systemu pomaga zapewnić zgodność BMS z aktualnymi normami w branży i zalecanymi procedurami. Dostosowanie zarządzania urządzeniami grzewczymi do obecnych standardów jest konieczne i coraz częściej wymagane prawnie. Gdy zakończymy aktualizację sprzętową, korzystne jest poszukiwanie obszarów upraszczających logikę i usprawniających gromadzenie danych.

Projekty modernizacyjne często są okazją do wyeliminowania okablowania szeregowego urządzeń czujnikowych i wymiany przełączników na przetworniki. Gdy po raz pierwszy instalowano kilka systemów BMS, szeregowe okablowanie wielu czujników do jednego wejścia sterownika pozwoliło na oszczędności. Lata później taka konfiguracja powoduje zwiększone komplikacje w rozwiązywaniu problemów. Podobnie, w wielu przypadkach przełączniki były niedrogie w zakupie podczas wstępnej instalacji. Obecnie nie zapewniają one już możliwości diagnostycznych, które umożliwiają wysoką dostępność systemu. Innym sposobem na zapewnienie modernizacji istniejącej instalacji BMS jest przeprowadzenie kompleksowych badań na działającym sprzęcie. W starszych systemach często zdarza się, że trzeba skorygować problemy w warunkach polowych, w tym brakujące urządzenia detekcyjne, zainstalowane urządzenia niewymienione w wykazie urządzeń do obsługi bezpieczeństwa lub niewystarczające rozmiary rur wentylacyjnych. Pomiary istniejących urządzeń pomagają zespołowi uzyskać pełny obraz sytuacji, co pozwala na osiągnięcie korzyści przez cały cykl życia urządzenia.

Wdrożenia w nowych urządzeniach. Podczas opracowywania specyfikacji instalacji BMS należy zwrócić uwagę na rodzaj wykorzystywanych urządzeń. Problemy z czujnikami lub siłownikami powodują kłopoty z niezawodnością systemu BMS. Aby uniknąć powtarzających się problemów, należy zadbać o dobór odpowiednich urządzeń i zapewnić ich właściwą instalację. Najprostszym sposobem na upewnienie się, że wszystkie urządzenia są zgodne z najlepszymi praktykami jest przeprowadzenie kompleksowych badań obiektowych. Bez względu na to, czy chodzi o modernizację lub instalację od podstaw, wizja lokalna pomaga zespołowi wdrożeniowemu ograniczyć nieplanowane przestoje i zwiększyć efektywność rozwiązywania problemów. Ankieta pomaga zespołom określić, gdzie można wprowadzić usprawnienia, wykorzystując inteligentne oprzyrządowanie oraz inteligentny system BMS. Najlepsze oprzyrządowanie i zestawy narzędzi nie tylko przeprowadzają użytkownika przez każdą sekwencję uruchamiania sprzętu, ale w przypadku wystąpienia zakłóceń szybko i dokładnie identyfikują ich przyczynę. Często, korzystając z pomocy zaufanego eksperta spoza przedsiębiorstwa, możemy zwiększyć korzyści płynące z prowadzonych badań (rys. 2).

Rysunek 2. Holistyczne podejście do projektowania i konserwacji BMS zapewnia maksymalną wydajność systemu przez cały cykl pracy urządzenia.

4. Klasyfikacja SIL i systemy zintegrowane

Mimo że klasyfikacja poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) nie zawsze jest stosowana do funkcji bezpieczeństwa dla urządzeń grzewczych, to standardy i najlepsze praktyki inżynierskie wymagają obecnie stosowania sprzętu sterującego, który posiada klasyfikację SIL. Niezależnie od tego, czy sprzęt jest przyjmowany z certyfikatem SIL w celu spełnienia wytycznych firmy, czy też zgodności z wymogami prawnymi, skorzystanie z tej klasyfikacji określa, czy wybrany BMS spełnia wymogi organizacyjnej tolerancji ryzyka. Sterowniki z certyfikatem SIL obejmują funkcjonalność i diagnostykę, które czynią je szczególnie dobrze przystosowanymi do zastosowań związanych z bezpieczeństwem. Koszt urządzeń klasy SIL jest zazwyczaj równoważony oszczędnościami wygenerowanymi podczas projektowania rozwiązań bezpieczeństwa w oparciu o korzyści wynikające z wbudowanej diagnostyki sprzętu klasy SIL. Niektóre przedsiębiorstwa, które decydują się nie stosować sterowników z certyfikatem SIL, muszą podjąć dodatkowe kroki lub nawet dodać komponenty, aby spowodować, że dane rozwiązanie może bezpiecznie sterować sprzętem.

Co więcej, ponieważ urządzenia z certyfikatem SIL znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo awarii, odpowiednio zmniejszają ryzyko związane z niebezpieczeństwem, co oznacza mniej problematycznych incydentów i mniejszą liczbę przestojów. Dodatkowe oszczędności można uzyskać dzięki integracji systemów. Podczas projektowania systemu BMS, jak w przypadku każdego przyrządowego systemu bezpieczeństwa (SIS), funkcja bezpieczeństwa musi być fizycznie lub logicznie oddzielona od systemu sterowania. Wykorzystanie separacji logicznej pozwala na oddzielenie funkcji bezpieczeństwa zgodnie ze standardami branżowymi przy jednoczesnym zachowaniu integracji systemu ze sterowaniem procesem. Zintegrowana architektura sterowania zwykle skutkuje znacznym obniżeniem kosztów eksploatacji i utrzymania w całym cyklu życia sprzętu. Zintegrowane systemy upraszczają proces projektowania, generując początkowe oszczędności. Po wdrożeniu systemu do produkcji zastosowanie zintegrowanego sprzętu pozwala zakładowi na zarządzanie tylko jednym systemem zamiast dwoma, z wynikami, które prowadzą do osiągnięcia korzyści w całym cyklu użytkowania (rys. 3). Nowoczesne systemy automatyki mogą zapewnić wszelkie korzyści płynących z jednego systemu, zachowując jednocześnie wymaganą separację dla rozwiązania logicznego.

Rysunek 3. Zintegrowane systemy mogą ułatwić projektowanie, aby pomóc organizacjom w szybkim uzyskaniu oszczędności w systemie BMS.

5. Interfejs użytkownika jest równie ważny

Sekwencyjne podejście do projektowania logiki bezpieczeństwa pozwala przedsiębiorstwom na zbudowanie lepszego interfejsu użytkownika, zaprojektowanego z wykorzystaniem najlepszych rozwiązań, tak aby pomóc personelowi szybciej i skuteczniej reagować na to, co widzi w systemie BMS. Sekwencja zarządzania urządzeniem grzewczym jest przedstawiona za pomocą przejrzystej i intuicyjnej grafiki, wyraźnie różnicującej wszystkie możliwe stany i podkreślającej aktywny etap procesu. Podejście sekwencyjne pozwala również przedsiębiorstwom na dostosowanie interfejsu BMS do ich potrzeb . Różne obiekty mogą wymagać interakcji operacyjnej w celu rozpoczęcia różnych części procesu lub mogą zdecydować się na automatyczne przechodzenie między poszczególnymi etapami. Podejście sekwencyjne sprawia, że takie niestandardowe projekty są łatwe do wdrożenia. Prawidłowe uruchamianie, wyłączanie i obsługa urządzeń grzewczych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i eksploatacji instalacji. Zastosowanie nowoczesnych strategii wynikających z najlepszych praktyk inżynierskich w zakresie budowy, aktualizacji lub konserwacji systemu BMS może przynieść znaczące korzyści w postaci poprawy bezpieczeństwa i wydłużenia czasu sprawności najważniejszych procesów. Niezależnie od tego, czy chodzi o instalację nowego systemu BMS, czy też o poszukiwanie sposobów na zwiększenie dostępności istniejącego systemu, korzystanie z postępu technologicznego przynosi korzyści w zakresie poprawy funkcjonalności i zmniejsza całkowity koszt funkcjonowania urządzenia w całym cyklu jego życia.


Jacob Swafford jest dyrektorem platformy DeltaV w firmie Emerson North America.

fuqvids.com
top xxx
crazy freshmeat voyeur for bangbus.tamil porn