Misja Inteligentny Budynek

 

Inteligentny Budynek – Inspiracje dla inżynierów budownictwa

Inteligentny Budynek – to to źródło informacji o nowoczesnych technologiach dla inżynierów budownictwa. Z treści portalu dowiesz się jak projektować budynki zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, jak ograniczyć koszty energii elektrycznej, jak zapewnić pełną integrację wszystkich zastosowanych rozwiązań i urządzeń, jak kontrolować bezpieczeństwo w budynkach oraz jak zapewnić ciągłość działania inteligentnych urządzeń.

Inteligentny budynek zgodnie z ogólną definicją to taki, który dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu zarządzania może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz. Efektem jest maksymalizacja funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacja kosztów eksploatacji i modernizacji. W dodatku inteligentny budynek nie może oddziaływać negatywnie ani na środowisko naturalne, ani na ludzi znajdujących się w jego wnętrzu.

Tematyka portalu
Na portalu Inteligentny Budynek opisujemy wszystkie nowinki technologiczne zaliczane do grupy „smart”, które mogą znaleźć zastosowanie w inteligentnym budownictwie, m.in. wszelkiego rodzaju systemy czujników i detektorów oraz zintegrowane systemy zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami i urządzeniami. Będziemy śledzić światowe trendy w inteligentnych rozwiązaniach dla budownictwa.

Grupa docelowa

Inwestorzy Budowlani, Generalni Inwestorzy, Biura Projektowe i Architektoniczne, Generalni Wykonawcy, Inżynierowie Projektanci, Inżynierowie Budowlani, Zarządcy Budynków oraz Zarządcy i Administratorzy Powierzchni Handlowych.