Nadszedł czas, aby firmy przemysłowe poważnie zajęły się ekorozwojem

sex videos
bigtitted milf teases before getting banged. pornxvideos247 bigtit milf blows neighbours big black cock.
hot sex videos a fat girl in red pantyhose jumps on a black rubber dick.

Zdjęcie: Brett Sayles

W miarę jak zbliża się ostateczny termin uzyskania neutralności emisyjnej, coraz bardziej podkreśla się potrzebę ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Ratyfikacja Porozumienia Paryskiego przez Wielką Brytanię oznacza, że musimy odgrywać naszą rolę w ograniczaniu globalnego ocieplania się klimatu oraz skoncentrowaniu się na ekorozwoju. Aby tego dokonać, emisja gazów cieplarnianych musi być ograniczona o połowę do roku 2030, natomiast neutralność emisyjna (zerowa emisja netto; ang. net zero) powinna być uzyskana nie później niż w roku 2050.

Ten cel zaczyna się nam wymykać z rąk – Wielka Brytania nie zdoła nie przekroczyć swojego czwartego (lata 2023–2027) i piątego (2028–2032) budżetu węglowego (łączna ilość dwutlenku węgla, jaką każdy kraj ratyfikujący Porozumienie Paryskie może wypuścić do atmosfery, nie przekraczając określonego progu wzrostu średniej temperatury na Ziemi względem epoki przedprzemysłowej). Aby nie przekroczyć szóstego budżetu (2033–2037), Wielka Brytania musi ograniczyć emisję gazów o zawrotną wartość 78%.

Kluczem do uzyskania tego celu są działania ze strony świata biznesu.

Pomimo coraz większego pośpiechu w uzyskaniu neutralności emisyjnej do roku 2050 wiele organizacji musi jeszcze zaakceptować rzeczywistość tego zagrożenia. Badanie przeprowadzone przez firmę QMS International, zajmującą się doradztwem i certyfikacjami jakości, dotyczące nastawienia firm do zrównoważonego rozwoju, wykazało, że temat ten był pierwszym lub drugim na liście priorytetów odpowiednio u 1,9% i 11,2% ankietowanych. Natomiast większość (23,4%) umieściła ekorozwój na siódmym miejscu listy priorytetów biznesowych, liczącej osiem pozycji.

Dlaczego należy działać już teraz?

Jeśli organizacje będą proaktywne już teraz, to będą mogły uniknąć kłopotów w przyszłości, szczególnie w sytuacjach związanych ze wchodzącymi nowymi przepisami lub poszukiwaniem nowych obszarów działalności.

Działanie już teraz zapewni, że organizacje dotrzymają kroku swoim konkurentom oraz klientom. Na przykład 69% respondentów wspomnianej ankiety podało, że dobre kompetencje z zakresu ochrony środowiska są albo bardzo ważne, albo dość ważne dla ich klientów.

Gdy firma staje się bardziej przyjazna dla środowiska, oznacza to, że może ona zarówno zaoszczędzić na kosztach, jak i stworzyć nowe miejsca pracy. W raporcie „Elastyczność producentów: wspieranie dążenia do neutralności emisyjnej”[1] brytyjskiej Ponadpartyjnej Grupy Parlamentarnej ds. Produkcji[2] oraz organizacji Policy Connect stwierdzono, że najbardziej skuteczna w ekorozwoju firma z sektora produkcyjnego powinna przeciętnie zwiększyć zyski o 24%, stworzyć o 30% więcej miejsc pracy oraz zredukować emisję gazów cieplarnianych o pokaźną wartość 9%.

Działania krótkoterminowe

Nawet proste działania, takie jak wdrażanie na szerszą skalę recyklingu, oznacza łatwe sukcesy, które mogą pomóc firmie w drodze do osiągnięcia większego poziomu ekorozwoju oraz wprowadzaniu do szerszej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Inne działania, takie jak polityka eliminacji dokumentów papierowych, także mogą być użyteczne. Niedawno taka polityka została ułatwiona dzięki upowszechnieniu się pracy zdalnej lub hybrydowej, co naturalnie ogranicza dostęp pracowników do drukarek.

Efektywność energetyczna na ogół także może być bardzo satysfakcjonująca, przy czym ciągły monitoring zużywanej energii elektrycznej jest łatwym, ale często pomijanym krokiem. Producenci mogą łatwo nadzorować zużycie na przykład za pomocą liczników energii elektrycznej, podających wskazania co pół godziny. Jednak niedawne badanie firmy Make UK ujawniło, że ponad 95% firm produkcyjnych ich nie stosuje.

Działania średnioterminowe

Kluczowym działaniem średnioterminowym jest opracowanie systemu przeznaczonego do monitorowania, mierzenia i ulepszania zarządzania środowiskowego (proekologicznego) w organizacji. Takie systemy jak ISO 14001, międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego, mogą pomóc we wdrożeniu tej struktury.

ISO 14001 pomaga organizacji w przeanalizowaniu wszystkich aspektów, ryzyk oraz czynników mających wpływ na ich efektywność środowiskową i w strategicznym planowaniu. Na koniec może doprowadzić zarówno do uzyskania oszczędności kosztów, jak i do wymiernego wkładu w zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Dzięki większemu monitoringowi oraz procesom pomiarów łatwiej jest znaleźć okazje na przykład do redukcji odpadów.

Inne zmiany średnioterminowe mogą obejmować zbudowanie nowego łańcucha dostawców, składającego się z firm zlokalizowanych bliżej, lub wymianę sprzętu i pojazdów na bardziej ekologiczne modele.

Długoterminowe działania proekologiczne

Działania długoterminowe wymagają, aby organizacja stworzyła szczegółową strategię, która integruje zarządzanie środowiskowe z jej celami biznesowymi. Dzięki temu firmy mogą budować sukces oraz zapewniać, że zrównoważony rozwój będzie częścią każdego procesu podejmowania decyzji.

Na przykład organizacja może badać nowe, bardziej ekologiczne produkty i usługi, wiążąc poszukiwanie zysków oraz nowych okazji handlowych z troską o środowisko naturalne.

Chociaż działania średnio- i długoterminowe wymagają więcej czasu oraz inwestycji, są one kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Wykorzystując je, organizacje mogą uniknąć wdrażania fragmentarycznych rozwiązań, które nie będą wspierać stałego ulepszania. Działania te są absolutnie konieczne, jeśli firma chce zwyciężyć w wyścigu do neutralności emisyjnej.


Claire Price, dyrektor ds. treści marketingowych w firmie QMS International.

[1] Manufacturing  resilience: driving recovery towards net zero

[2] All-Party Parliamentary Manufacturing Group, APMG

fuqvids.com
top xxx
crazy freshmeat voyeur for bangbus.tamil porn