Sześć sposobów redukcji odpadów w zakładzie produkcyjnym

sex videos
bigtitted milf teases before getting banged. pornxvideos247 bigtit milf blows neighbours big black cock.
hot sex videos a fat girl in red pantyhose jumps on a black rubber dick.

Fot. freepik

Małe i duże firmy ze wszystkich gałęzi przemysłu muszą rozwiązywać problem odpadów powstających w wyniku realizowanych procesów produkcyjnych. W artykule opisano sześć sposobów monitorowania oraz ograniczania ilości tych odpadów.

Małe i duże firmy produkcyjne ze wszystkich gałęzi przemysłu muszą rozwiązywać problem odpadów powstających w wyniku realizowanych procesów. Każdy etap procesu produkcyjnego od dostawy surowców na linię do pakowania gotowych wyrobów musi uwzględniać konieczność zarządzania powstającymi odpadami.

Podejście zapobiegawcze do ograniczania ilości odpadów

Podejście zapobiegawcze do zarządzania odpadami wymaga wykonania kroku wstecz („pójścia pod prąd”) i skoncentrowania się na całym procesie produkcyjnym, fabryce oraz czynnikach biznesowych. Często można podjąć działania w celu przeanalizowania procesu produkcji oraz identyfikacji obszarów, w których powstaje nadmierna ilość odpadów. Poniżej zadajemy sześć pytań, na które powinna znaleźć odpowiedzi firma produkcyjna.

  1. W jaki sposób składniki, materiały i domieszki docierają do zakładu? Czy jest wymagane użycie dodatkowych materiałów opakowaniowych (drewno sztauerskie) do utrzymania integralności składników czy surowców? Czy produkt mógłby być transportowany w pojemnikach lub zbiornikach, zamiast w torbach? Czy składniki mogłyby przyjeżdżać w pojemnikach odpowiedniej wielkości, aby zapobiec powstawaniu odpadów? Czy są materiały, które mogą być wykorzystanie ponownie, zamiast stać się odpadami? Te oraz inne pytania mogą pomóc w rozpoczęciu działań nad rozwiązaniem problemu odpadów ze składników i materiałów.
  2. Czy zakład ma jakiś plan zarządzania odpadami? Działy zapewnienia jakości oraz ds. zrównoważonego rozwoju w firmach produkcyjnych mogą opracować standardowe procedury operacyjne zarządzania odpadami. Procedury te zapewniają, że personel zostaje przeszkolony tak, aby wykonywał segregację i organizację produktu oraz zapobiegał zanieczyszczeniom krzyżowym. Personel przeszkolony w zakresie standardowych procedur operacyjnych zakładu począwszy od wiązania tektury falistej poprzez rozdrabnianie i kruszenie pierwotnych odpadów opakowaniowych aż po postępowanie z odpadami ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wdrożenia skutecznego programu gospodarki odpadami. Wyznaczenie personelu odpowiedzialnego za zagospodarowanie odpadów oraz odpowiedniego miejsca na ich magazynowanie zapewni, że materiały te będą efektywnie przetwarzane.
  3. Czy linia produkcyjna działa prawidłowo i efektywnie? Czy linia ta wytwarza nadmierną ilość wadliwych produktów? Nieprawidłowo pracująca linia produkcyjna może generować odpady na przykład w postaci produktów spożywczych, których jakość nie spełnia norm firmy. Bliższe przyjrzenie się konstrukcji i pracy linii oraz procedurom może ujawnić przypisywalne przyczyny odrzucania części produktów. Przyczyny te często mogą być usunięte!
  4. Czy jest monitorowane bezpieczeństwo w odpadach żywnościowych? Aby zapobiec zatruciom pokarmowym, wywołanym szkodliwymi substancjami w żywności dostarczanej konsumentom, jakość produktów spożywczych musi być dokładnie kontrolowana i dokumentowana – dotyczy to nawet odpadów żywności. Produkty odpadowe, opuszczające zakład i przeznaczone do modyfikacji albo na pokarm dla zwierząt, nie mogą zawierać takich zanieczyszczeń, które mogą spowodować chorobę u zwierząt lub przenieść się ze zwierząt na ludzi.
  5. Jakie czynniki biznesowe wpływają na zarządzanie strumieniem odpadów? Istnieje wiele czynników, które mają znaczenie dla planu zarządzania strumieniem odpadów – od wartości biznesowych do oszczędności kosztów. W nowoczesnym środowisku produkcyjnym coraz większego znaczenia nabiera zrównoważony rozwój. Wiele firm optuje obecnie za praktykami ekorozwoju, które są zgodne z ich wartościami biznesowymi pomimo zwiększonych kosztów operacyjnych. Inne kierują się oszczędnością kosztów, kładąc nacisk na zwiększenie zysków i rozrost firmy. Niezależnie od wartości biznesowych wszystkie te firmy muszą jednak stosować się do lokalnych przepisów dotyczących przemysłu produkcyjnego.
  6. Co można zrobić na wczesnym etapie, aby wbudować zarządzanie odpadami w proces produkcji? Zarządzanie strumieniem odpadów powinno być brane pod uwagę nawet na wczesnych etapach planowania budowy nowego zakładu produkcyjnego. Przy wyborze lokalizacji takiej fabryki firma produkcyjna powinna uwzględnić dostęp do lokalnego centrum recyklingu oraz hurtowni z pokarmem dla zwierząt. Czy w pobliżu jest odpowiedni zakład, czy też odpady będą musiały być transportowane na duży dystans? Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na wybór lokalizacji dla nowego zakładu oraz ogólny plan zarządzania odpadami dla niego.

Co prawda pytania podane powyżej nie wyczerpują tematu, jednak są one jednymi z kluczowych. Odpowiedzi na nie mogą ukształtować skuteczny plan zagospodarowania odpadów produkcyjnych. Ponieważ firmy poszukują sposobów na ograniczanie odpadów, w celu zwiększenia wydajności produkcji oraz obniżania kosztów powinny konieczne opracować dla nich efektywny i wydajny plan zarządzania.


Renee Benson, inżynier ds. opakowań w firmie CRB będącej partnerem CFE Media ds. treści.

fuqvids.com
top xxx
crazy freshmeat voyeur for bangbus.tamil porn