Więcej korzyści ze smart city dzięki integracji zasobów

  sex videos
  bigtitted milf teases before getting banged. pornxvideos247 bigtit milf blows neighbours big black cock.
  hot sex videos a fat girl in red pantyhose jumps on a black rubber dick.

  Źródło: Pixabay

  Rozwiązania smart city będą się rozwijać. Być może nakłady na innowacyjne technologie w smart city nie osiągną w 2022 roku szacowanych jeszcze niedawno 158 mld USD, ale z pewnością będą rosły, podobnie jak IoT. Dzięki gwałtownemu rozwojowi przetwarzania brzegowego i wykorzystaniu mobile pojawia się wyższa gotowość technologiczna obywateli. Otwierają się wraz z nią nowe możliwości integracji funkcjonujących już rozwiązań dla lepszego wykorzystania dostępnych technologii. Pomocne dla włodarzy i biznesu miejskiego będą otwarte interfejsy programistyczne pomagające łączyć urządzenia oraz kreować rozwiązania.

  Ze względu na gwałtowną cyfryzację sfery biznesowej i publicznej, nawet na poziomie relacji, warto spojrzeć świeżym okiem na kwestie smart city. Punktem odniesienia będą tu rozwiązania monitoringu wizyjnego, ze względu na ich dostępność i powszechność stosowania. 

  Spodziewamy się, że inwestycje w obszarze monitoringu wizyjnego będą miały w najbliższym czasie bardzo indywidualny charakter dyktowany unikalnymi potrzebami lokalnej społeczności – gminy, powiaty i miasta. Największym wyzwaniem będzie  maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów monitoringu i wykorzystanie pełni ich możliwości. Użytkownicy i administracja będą szukać nowych możliwości przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Odpowiedzią na dodatkowe funkcje i potrzeby, czy automatyzację dostępnych narzędzi będzie integracja. Procesy utrzymania i lepszego wykorzystania smart city będą wymagały eksperckich konsultacji z rynkiem – integratorami technologicznymi. Organizacje już teraz zwracają się w  stronę otwartych technologii.

  Przykłady integracji

  Smart city będzie potrzebować ekonomicznego planowania zasobów. W transporcie miejskim  efektywność wykorzystania zasobów może zwiększyć np. analityka zapełnienia autobusów czy tramwajów w czasie rzeczywistym. Spółki transportu miejskiego będą wspierać się wysokiej jakości danymi w zarządzaniu taborem i ruchem. Spodziewamy się także, że ze względów bezpieczeństwa wzrośnie rola przepływu informacji pomiędzy miastem, spółkami transportowymi i policją – wypadki, duże zgromadzenia, wyłączenia z ruchu, remonty.

  Języczkiem uwagi staje się także gospodarowanie powierzchnią parkingową na poziomie dzielnic i aglomeracji – inteligentne miasta mogą z niej czerpać regularne przychody obciążone niewielkim kosztem pozyskania. Dostępne już systemy monitoringu mogą rozpoznawać tablice rejestracyjne, a nawet je rozróżniać przyznając odpowiedni dostęp do parkingów lub naliczając opłaty – odpowiednio mieszkańcom, pojazdom służbowym/komercyjnym, uprzywilejowanym czy służbom bezpieczeństwa. Integracja istniejących rozwiązań z nowymi aplikacjami poprzez otwarte platformy programistyczne umożliwi automatyzację procesów – od poboru opłat do aktualnej informacji o ich statusie do systemów finansowych. 

  Uważnie obserwujemy kolejny obszar, który będzie wymagał wykorzystania inteligencji miast – gospodarowanie odpadami miejskimi. Nie wykluczamy, że rozrastające się wymogi segregowania śmieci, higieny i bezpieczeństwa składowania pchną tę dziedzinę w stronę cyfryzacji właśnie poprzez integrację. Podrzucanie, niewłaściwe segregowanie staje się zmorą spółdzielni, wspólnot, spółek komunalnych i obywateli, rośnie na znaczeniu prywatny monitoring wizyjny w tej dziedzinie. I znowu, połączenie sił w integracji rozwiązań będzie wspierało społeczność.

  Nowoczesne kamery – urządzenia brzegowe – podobnie jak smartfony, można wyposażyć w różnego typu aplikacje i sensory, m.in. dając im możliwość nadawania komunikatów audio, analizowania sytuacji, uruchamiania procesów, np. alarmów. Dzięki takim funkcjonalnościom, monitoring staje się dodatkowym – cybernetycznym  zestawem zmysłów miejskich, a także tych zlokalizowanych na terenach prywatnych i zakładach przemysłowych. Dzięki niemu można potwierdzać informacje otrzymywane od innych systemów lub odpowiednio łączyć obrazy z komunikatami dźwiękowymi.

  Integracja jest naturalnym procesem stopniowego, coraz szerszego wykorzystywania możliwości istniejącej infrastruktury. Kluczowe pozostają zgodność produktów i tworzenie niezawodnych sieciowych rozwiązań. Powszechny staje się dostęp do otwartych interfejsów programistycznych, narzędzi i dokumentacji technicznej, zestawów Software Development Kit oraz indywidualnego wsparcia. Znacznie ułatwia to dziś twórcom oprogramowania integrację szerokiej gamy istniejących już rozwiązań monitoringu wizyjnego. Inteligentne aplikacje wideo do urządzeń brzegowych to przyszłość smart city.

  1. https://channellife.com.au/story/idc-forecasts-smart-city-spending-reach-158-billion-2022
  2. Smart City w UE; szacowana aktywna liczba połączeń IoT w 2019 r. – 6,6 mln. https://res.cloudinary.com/yumyoshojin/image/upload/v1/pdf/iot-business-2020.pdf 

  Konrad Badowski ekspert smart city Axis Communications

  fuqvids.com
  top xxx
  crazy freshmeat voyeur for bangbus.tamil porn