Zielone miasta to przyszłość

sex videos
bigtitted milf teases before getting banged. pornxvideos247 bigtit milf blows neighbours big black cock.
hot sex videos a fat girl in red pantyhose jumps on a black rubber dick.

Miasteczko Siewierz Jeziorna

Nowoczesne, a zarazem ekologiczne miejsca do życia są coraz częściej dążeniem wielu osób. Komfort, przyjazne dla zdrowia otoczenie, ale także koszty są wyznacznikami tego typu lokalizacji. Takim kryteriom ma odpowiadać Miasteczko Siewierz Jeziorna – pierwsze rozwiązanie miejskie w Polsce budowane w całości według zasad zrównoważonego rozwoju. E.ON Polska jest zaangażowany w tej projekt i przygotował plan osiągnięcia jak największej samowystarczalności energetycznej.

Miasteczko Siewierz Jeziorna, zlokalizowane na północnym skraju Metropolii Katowickiej, tworzone jest w oparciu o najnowocześniejsze, niskoemisyjne technologie. Dzięki nim projekt będzie wpisywał się we współczesną wizję miasta zrównoważonego, które zapewnia swoim mieszkańcom wysoką jakość życia, czyste powietrze i niskie koszty utrzymania obiektów przestrzeni miejskiej.

Jednym z głównych wyzwań jest zapewnienie jak najwyższej samowystarczalności energetycznej dzielnicy przy jak najniższej emisji CO2. W tym celu do udziału w projekcie zaproszono firmę E.ON Polska, która przygotowała Masterplan będący wstępem do strategii energetycznej Miasteczka Siewierz Jeziorna.

– Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych filarów strategii realizowanej przez Grupę E.ON. Naszym celem jest wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Korzystając z międzynarodowego doświadczenia naszej grupy chcemy wdrażać tego typu rozwiązania także w Polsce. W związku z tym chętnie wspieramy pionierskie projekty, takie jak ten realizowany w Miasteczku Siewierz Jeziorna – mówi Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

Energetyczne scenariusze „zielonej” przyszłości

Opracowany dla Miasteczka Siewierz Jeziorna Masterplan wskazuje kierunki rozwoju, dzięki którym możliwe będzie stopniowe odejście od energii pochodzącej z paliw kopalnych. Zawarte w nim rozwiązania zostały dobrane indywidualnie do potrzeb tego miejsca i obejmują zarówno technologie OZE, jak i społeczności energetyczne.

– Od 2008 tworzymy projekt zrównoważonego osiedla Miasteczko Siewierz Jeziorna. Właściwie zaprojektowane rozwiązanie miejskie, zachęcające do rezygnacji z samochodów, ułatwiające aktywność fizyczną, dostępność usług i zaopatrzenia znacząco obniży ślad węglowy naszego projektu – tłumaczy Robert Jacek Moritz, prezes zarządu spółki Miasteczko Siewierz Jeziorna. – W ramach naszego przedsięwzięcia chcemy na północnym skraju Aglomeracji Katowickiej stworzyć wzorcowy projekt miejski. Jego podstawową cechą jest wysoka jakość życia, dostępność dla społeczeństwa, ograniczanie wpływu na środowisko – dodaje.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oszacowano, że roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Miasteczku Siewierz Jeziorna w roku 2023 wyniesie ok. 1 772 MWh, a na energię cieplną – 12 209 GJ.

Punkt wyjścia stanowi bilans energetyczny, czyli całościowe zapotrzebowanie Miasteczka Siewierz Jeziorna na energię elektryczną i cieplną. Obejmuje on rozwój Miasteczka na przełomie lat 2023-2045, czyli do momentu ukończenia budowy całości projektu. W bilansie uwzględniono również unijne, krajowe i lokalne przepisy prawne oraz uwarunkowania środowiskowe.

W oparciu o uzyskane wyniki E.ON opracował trzy scenariusze rozwoju energetycznego Miasteczka Siewierz Jeziorna. Każdy kolejny wariant zakłada bardziej świadome i zaplanowane wykorzystanie technologii OZE. Uwzględnia również coraz mocniej zintegrowaną społeczność energetyczną zaangażowaną w lokalne przedsięwzięcia ekologiczne. W trzecim, najbardziej zaawansowanym scenariuszu, źródła OZE[1] będą w stanie w 2045 roku zaspokoić potrzeby energetyczne na poziomie ok. 72 proc. Na drodze do tego celu konieczne będzie spełnienie szeregu wytycznych.

Strategiczna perspektywa nowatorskiego projektu miejskiego

Masterplan to pierwszy krok do opracowania strategii energetycznej dla Miasteczka Siewierz Jeziorna.

Na podstawie zagregowanych danych wynika, że na koniec 2045 roku na terenie Miasteczka Siewierz Jeziorna powstanie 999 domów jednorodzinnych i 135 budynków wielolokalowych. Oznacza to, że przestrzeń mieszkalna będzie liczyła sobie 366 948 m2, natomiast powierzchnia usługowo-biznesowa wyniesie 75 068 m2. Analizy wskazują, że całkowite zużycie energii elektrycznej będzie wówczas kształtować się na poziomie 33 140 MWh.

W ramach przygotowanych rekomendacji E.ON przeanalizował wiele rozwiązań energetycznych pod kątem ich efektywności i zasadności wykorzystania na potrzeby Miasteczka Siewierz Jeziorna. Wśród nich znalazły się budowa i rozwój społeczności energetycznych np. klastra energii, fotowoltaika[2], ogólnodostępny Hub mobilności i stacje ładowania samochodów elektrycznych, a także niskotemperaturowa sieć ciepłownicza V generacji wspierająca pracę pomp ciepła.

– Ufamy, że stworzony przez E.ON Polska Masterplan dla Miasteczka Siewierz Jeziorna jest pierwszym krokiem na jego drodze do samowystarczalności energetycznej i zeroemisyjności – podsumowuje udział prowadzonej przez siebie firmy Andrzej Modzelewski.

[1] uwzględniające fotowoltaikę, nowoczesną sieć ciepłowniczą, carporty i instalację gazyfikacji biomasy

[2] instalacje prosumenckie indywidualne i grupowe


E.ON

fuqvids.com
top xxx
crazy freshmeat voyeur for bangbus.tamil porn